Direct naar
AIGT VACATURES »
Direct naar
OIGT VACATURES »

Opleiding tot AIGT


De opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde leidt basisartsen op tot generalistisch werkende artsen die kunnen opereren op het snijvlak van de curatieve en preventieve geneeskunde en gezondheidsbevordering. Concreet betekent dit dat de AIGT de Nederlandse expert is op het gebied van global health, waar klinische zorg en public health samenkomen. De kennis en vaardigheden van de AIGT bevinden zich onder andere op het gebied van epidemiologische aspecten van ziekten en ziekten welke voornamelijk voorkomen in lage-inkomenslanden. Daarnaast beschikt de AIGT over relevante kennis en ervaring op het gebied van interculturele gezondheidszorg, die zowel in Nederland als daarbuiten zeer waardevol kan zijn.


Werkgebieden van de AIGT


De werkgebieden van de AIGT kunnen uiteenlopend zijn. Een voorbeeld is een expertrol op het gebied van zorg voor migranten en achterstandsgroepen binnen curatieve zorginstellingen of de publieke gezondheidszorg. Ook kan de AIGT Nederland vertegenwoordigen in de internationale samenwerking, door zowel het verlenen van medische hulp als ondersteuning in gezondheidszorg, gezondheidssystemen, onderwijs en organisatie. Tot slot vormt het profiel van AIGT een goede basis bij uitstek voor verder specialiseren in de eerstelijnsgeneeskunde, klinische specialisatie of public health.


Profielarts


Het College Geneeskundig Specialismen (CGS) heeft de internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde aangewezen als profiel met als titel AIGT-KNMG. Dit betekent dat het CGS de internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde erkent als deelgebied van de geneeskunde. De opleiding tot AIGT moet voldoen aan alle eisen zoals die gelden voor medisch specialistische vervolgopleidingen in Nederland. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten houdt het register IGT bij en ziet toe dat de opleiding voldoet aan de eisen als bepaald door de CGS.


Opleidingsinstituut


Het opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde verzorgt sinds 1 januari 2014 de opleiding tot AIGT. Het opleidingsinstituut is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de opleiding. Daarnaast vallen ook taken als onderwijsontwikkeling, facilitering en contact met aios en opleiders onder het takenpakket.


Tropen Carrière Dag


TROIE - de vereniging van assistenten in opleiding tot AIGT, organiseert elk jaar een dag met lezingen en een informatiemarkt over werken in lage- en middeninkomenslanden als arts en over de opleiding tot AIGT.
Vorig jaar was dat op 30 november 2019. Kijk op de website van TROIE voor meer informatie. Een volgende dag is mogelijk in januari 2021.


Privacy


Hoe het OIGT omgaat met de privacy van derden staat beschreven in het document Privacyverklaring activiteiten OIGT.


Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
© Copyright 2021
Contact
Beheer
Privacyverklaring
Deze website is ontwikkeld door
Romilan ICT