Direct naar
AIGT VACATURES »
Direct naar
OIGT VACATURES »

Opbouw opleiding


De opleiding tot AIGT bestaat uit vier onderdelen, welke in een vaste volgorde en afhankelijk van de gekozen opleidingsvariant worden gevolgd.
Binnen de opleiding kan worden gekozen voor de Variant Heelkunde-gynaecologie (voorheen Klassieke stroom) of de Variant kindergeneeskunde-gynaecologie (voorheen Moeder-Kind stroom). De variant bepaalt het eerste klinische onderdeel dat in Nederlandse ziekenhuizen wordt doorlopen.
Zoals te zien in het overzicht zijn de eerste twee onderdelen klinische componenten. De Variant heelkunde-gynaecologie bevat Chirurgie en Verloskunde & Gynaecologie. De Variant kindergeneeskunde-gynaecologie bevat Kindergeneeskunde en Verloskunde & Gynaecologie. Deze onderdelen duren elk 12 maanden (per specifiek Besluit IGT ingaand 1 april 2023).
Hierna neemt de aios deel aan de Netherlands Course in Global Health and Tropical Medicine (NTC). Deze cursus duurt drie maanden en wordt georganiseerd door het KIT Royal Tropical Institute (voorheen het Koninklijk Instituut voor de Tropen) in Amsterdam.
Tot slot volgt het onderdeel Buitenland, waarin de aios zijn of haar competenties, opgedane kennis en vaardigheden gedurende zes maanden verder kan ontwikkelen en zal toepassen in een internationale laaginkomens omgeving. 
De totale (nieuwe) opleidingsduur is 2 jaar en 9 maanden. Om alle competenties van de AIGT als vastgelegd in het opleidingsplan te kunnen ontwikkelen moeten er gedurende de klinische onderdelen van de opleiding meerdere cursusdagen met diverse thema’s worden gevolgd.


Verloop en ontwikkeling


Om het verloop van de opleiding en de ontwikkeling van de aios in beeld te brengen, houdt de aios IGT een individueel opleidingsschema (IOS) bij en schrijft hij per onderdeel  een individueel opleidingsplan (IOP).
In het IOS staat welke onderdelen in welke opleidingsinstelling en onder wiens supervisie worden doorlopen. Het IOS moet ook bij de RGS bekend zijn.
Het IOP is een belangrijk instrument voor de aios om de opleiding vorm te geven. Het IOP wordt door de aios geschreven voor of kort na aanvang van ieder nieuw onderdeel. Het IOP moet vallen binnen de kaders van het opleidingsplan IGT en het lokale leerwerkplan van de opleidingsinstelling. De aios verwoordt in het IOP de IGT-specifieke leerdoelen die hij/zij nastreeft en het leerpad dat hij/zij wil volgen. Gedurende de opleiding wordt voortgebouwd op de (behaalde) leerdoelen in een eerdere IOP. Het IOP wordt besproken met de opleider en voorgelegd aan het hoofd van de opleiding.


Mijn RGS


De aios is zelf verantwoordelijk voor de verplichte inschrijving bij het opleidingsregister van de RGS vóór aanvang van eerste aios-periode. Dit kan via MijnRGS. Ook nieuw bekend geworden data en wijzigingen in het opleidingsschema (IOS) moet de aios via MijnRGS aan de RGS doorgeven.  Al deze wijzigingen dienen eerst te zijn overlegd met het opleidingsinstituut en goedgekeurd door het hoofd.
Aan het eind van de opleiding dient het IOS dat bekend is bij het opleidingsinstituut overeen te komen met dat in MijnRGS. Middels een 'IOS bij voltooiing' dat door het opleidingsinstituut meegestuurd wordt met de voltooiingsverklaring aan de RGS, wordt dat gecontroleerd.Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
© Copyright 2024
Contact
Beheer
Privacyverklaring
Deze website is ontwikkeld door
Romilan ICT