Direct naar
DE VACATURES »

Opbouw opleiding


De opleiding tot AIGT bestaat uit vier onderdelen, welke in een vaste volgorde en afhankelijk van de gekozen stroom worden gevolgd.
Binnen de opleiding kan worden gekozen voor de Klassieke stroom of de Moeder-Kind stroom. De stroom bepaalt het eerste klinische onderdeel dat in Nederlandse ziekenhuizen wordt doorlopen.
Zoals te zien in het overzicht zijn de eerste twee onderdelen bestaat het eerste onderdeel uit twee klinische componenten. De Klassieke stroom bevat de onderdelen componenten Chirurgie en Verloskunde & Gynaecologie. De Moeder-Kind stroom bevat Kindergeneeskunde en Verloskunde & Gynaecologie. Deze onderdelencomponenten duren elk 9 maanden.
Hierna neemt de aios deel aan de Netherlands Course in Global Health and Tropical Medicine (NTC). Deze cursus duurt drie maanden en wordt georganiseerd door het KIT Royal Tropical Institute (voorheen het Koninklijk Instituut voor de Tropen) in Amsterdam.
Tot slot volgt het onderdeel Buitenland, waarin de aios zijn of haar competenties opgedane kennis en vaardigheden gedurende zes maanden verder kan ontwikkelen zal toepassen in een internationale laaginkomens omgeving. 
De totale opleidingsduur is 2 jaar en 3 maanden. Om alle competenties van de AIGT als vastgelegd in het opleidingsplan te kunnen ontwikkelen moeten er gedurende de het klinische onderdelen van de opleiding meerdere cursusdagen met diverse thema’s worden gevolgd.


Verloop en ontwikkeling


Om het verloop van de opleiding en de ontwikkeling van de aios in beeld te brengen, houdt de aios IGT een individueel opleidingsschema (IOS) bij en schrijft hij per onderdeel  een individueel opleidingsplan (IOP).
In het IOS staat welke onderdelen in welke opleidingsinrichting en onder wiens supervisie worden doorlopen. Het IOS moet ook bij de RGS bekend zijn.
Het IOP is een belangrijk instrument voor de aios om de opleiding vorm te geven. Het IOP wordt door de aios geschreven voor of kort na aanvang van ieder nieuw onderdeel. Het IOP moet vallen binnen de kaders van het opleidingsplan IGT en het lokale leerwerkplan van de opleidingsinrichting. De aios verwoord in het IOP de IGT-specifieke leerdoelen die hij/zij nastreeften het leerpad dat hij/zij wil volgen. Gedurende de opleiding wordt voortgebouwd op de (behaalde) leerdoelen in een eerdere IOP. Het IOP wordt besproken met de opleider en voorgelegd aan het hoofd van de opleiding.


Mijn RGS


De aios is zelf verantwoordelijk voor de verplichte inschrijving bij het opleidingsregister van de RGS vóór aanvang van eerste aios-periode. Dit kan via MijnRGS. Wijzigingen in het opleidingsschema (IOS) hoeft de aios niet aan de RGS door te geven.  Het is wel van belang dat de aios elke wijziging met het opleidingsinstituut bespreekt en dat het instituut de wijziging heeft
goedgekeurd.
 Aan het eind van de opleiding wordt door het opleidingsinstituut een voltooiingsverklaring met opleidingsschema ter beoordeling naar de RGS gestuurd.Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
© Copyright 2019
Contact
Beheer
Privacyverklaring
Deze website is ontwikkeld door
Romilan ICT