Direct naar
AIGT VACATURES
Direct naar
OIGT VACATURES

RGS & Visitatie


De RGS voert regels uit van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en is verantwoordelijk voor de handhaving van en het toezicht op de regelgeving voor de opleidingen, ook die tot profielarts AIGT-KNMG. Een opleidingsinstelling kan pas aiossen-IGT opleiden als de instelling en de opleiders door de RGS erkend zijn voor het profiel IGT. Aan elke erkenning zijn kosten verbonden.
Voor het handhaven van de kwaliteit van de opleiding visiteert de RGS het opleidingsinstituut en de opleidingsinstellingen.
Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
© Copyright 2024
Contact
Beheer
Privacyverklaring
Deze website is ontwikkeld door
Romilan ICT