Direct naar
AIGT VACATURES
Direct naar
OIGT VACATURES

Portfolio


Documentatie van voortgang en beoordeling vindt plaats in het digitale portfolio. Elke aios regelt hiervoor een portfolio in VREST. Naast de aios, kunnen opleiders, leden van de opleidersgroep en medewerkers van het opleidingsinstituut hier toegang toe krijgen. In het portfolio bestaat de mogelijkheid verschillende opleidings- en beoordelingsdocumentatie te ontwikkelen, verwerken en archiveren. Het gebruik van het portfolio is een verplicht onderdeel van de opleiding en functioneert als een formeel toetsings- en beoordelingsdocument.


Gebruik portfolio


Voor aanvang van het eerste klinische onderdeel regelt de aios inloggegevens voor het portfolio. Vanaf dat moment kan hij of zij gebruikmaken van verschillende beoordelingsformulieren en deze delen met opleiders van de opleidingsinstelling.
De aios is verantwoordelijk voor het verkrijgen van zijn of haar beoordelingen.Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
© Copyright 2023
Contact
Beheer
Privacyverklaring
Deze website is ontwikkeld door
Romilan ICT