Direct naar
AIGT VACATURES »
Direct naar
OIGT VACATURES »

Buitenland


Opleidingsinstellingen
Er zijn plaatsen in ziekenhuizen in Afrika, Azië en Latijns Amerika. De plekken zijn verschillend van aard (ruraal, stedelijk, via verschillende organisaties) maar er bestaat altijd een samenwerkingsverband tussen het opleidingsinstituut en het ziekenhuis of de organisatie.
De precieze indeling van het onderdeel zal worden afgestemd met het opleidingsinstituut en de lokale opleider. Dit wordt van tevoren vastgelegd in een individueel opleidingsplan (IOP). 
In de praktijk betekent dat rouleren over 2 afdelingen en meedraaien in de diensten. Vaak zijn de afdelingen in het ziekenhuis als volgt ingedeeld: chirurgie, kraam en verloskunde, kinder, interne en volksgezondheid.

Plaatsingsprocedures
Proces
Het OIGT heeft meerdere plekken beschikbaar voor dit onderdeel. De plaatsingen worden door het OIGT gedaan, zoveel mogelijk rekening houdend met voorkeuren. Plaatsingen vinden plaats in ziekenhuizen waarmee het OIGT een langdurige samenwerking heeft om kwaliteit van de opleiding te kunnen borgen.

Verdeling
Aios: Stuur je top 5 uiterlijk de zondag voor de verdeelavond naar buitenland@oigt.nl
Meestal vindt de verdeelavond ongeveer 6 maanden voor afronden van de NTC plaats in Utrecht (zelf voor eten zorgen).
Gedurende de avond proberen we gezamenlijk een verdeling te maken die voor iedereen het beste uitpakt. Wij vragen hiervoor jullie flexibiliteit en inzet om deze puzzel op te lossen. Indien het niet lukt om de plaatsing dezelfde avond definitief te maken, proberen we dit zo snel mogelijk naderhand af te ronden. Het is mogelijk dat er onverwachte wijzigingen optreden in de beschikbaarheid van deze plekken, we zullen jullie hier uiteraard van op de hoogte houden.

Partners en kinderen
Het meenemen van partner en kinderen zal elke keer opnieuw moeten worden afgestemd met onze lokale partners. Het OIGT is niet verantwoordelijk is voor het faciliteren van plekken voor partners en kinderen. Het OIGT draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor meereizende partners en of kinderen noch voor huisvesting, noch voor verzekering of repatriëring.

Organisatie
Nadat de aios heeft gehoord in welk ziekenhuis hij/zij geplaatst is, zal er veel geregeld moeten worden. Vanuit het opleidingsinstituut introduceren we de aios aan het ziekenhuis of de organisatie. Vervolgens  communiceert de aios – met altijd de buitenlandcoördinator van het OIGT in cc - zelf verder over alle logistiek en nadere regelingen met de ontvangende partij. Dit zal voor elke bestemming anders zijn maar komt neer op regelen van werkvergunning, reis, verzekeringen etc. Het opleidingsinstituut heeft hierin een ondersteunende rol.

Kosten
Gedurende de informatieavond zal de aios horen wat de globale kosten zijn die verbonden zijn aan het onderdeel Buitenland. Denk aan bijdragen van de aios zelf, lokale organisatie/ziekenhuis en eventueel het opleidingsinstituut. Indien het lokale ziekenhuis geen salaris uitbetaalt kan de aios een beroep doen op een lening van stichting SANO. Daarover hieronder meer.

Verzekering
Het OIGT heeft sinds 2018 een collectieve medische aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de VvAA voor de duur van de opleidingsperiode in het buitenland. 
De overige verzekeringen worden in sommige gevallen door de uitzendende organisatie verzorgd. Een goede zorgverzekering die ook dekking in het buitenland biedt over een langere periode is daarbij heel belangrijk. De aios is zelf verantwoordelijk voor haar/zijn verzekeringen.

Veiligheid
Het OIGT ontvangt voor alle plekken security alerts via MinBuza. Behalve de plek bij MSF zijn er geen plekken die volgens buitenlandse zaken als oranje of rood worden geclassificeerd. We adviseren alle aios zich aan te melden bij de Nederlandse ambassade in het desbetreffende land.

SANO
In bepaalde gevallen is het mogelijk om bij de stichting SANO een renteloze lening aan te vragen voor het onderdeel Buitenland, het maximale bedrag bedraagt €1500,-. Deze lening kan onder bepaalde voorwaarden worden omgezet tot schenking. Zie voor de voorwaarden de SANO website.

Beoordeling en Public Health Exercise
De beoordeling zal plaatsvinden aan de hand van het individueel opleidingsplan, OSATs, KPBs, beoordelingen van de lokale begeleider en Public Health opdrachten die in het portfolio moeten worden ingevoerd. Zie voor de precieze eisen het document ‘opleidingseisen onderdeel Buitenland’. 
Een aantal voorbeelden van de public health opdrachten zijn beschikbaar via deze site.

Evaluaties opleidingsinstelling
Bij terugkomst zal er een evaluatie van het onderdeel Buitenland  plaatsvinden. Zo streven we naar kwaliteitsverbetering van de opleidingsplaatsen.

Problemen begeleiding ten tijde van het onderdeel Buitenland
Indien er zich tijdens het onderdeel buitenland problemen voordoen, in welke zin dan ook, schroom niet om op tijd contact met ons op te nemen. Dit kan met Jamilah Sherally via buitenland@oigt.nl.Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
© Copyright 2021
Contact
Beheer
Privacyverklaring
Deze website is ontwikkeld door
Romilan ICT