Direct naar
DE VACATURES »

Buitenland


Opleidingsinrichtingen
Er zijn plaatsen in ziekenhuizen in Afrika, Azië en Latijns Amerika. De stages zijn verschillend van aard (ruraal, stedelijk, via verschillende organisaties) maar er bestaat altijd een samenwerkingsverband tussen het opleidingsinstituut en het ziekenhuis of de organisatie.
De precieze indeling van het onderdeel  zal worden afgestemd met het opleidingsinstituut en de lokale opleider. Dit wordt van tevoren vastgelegd in een individueel opleidingsplan (IOP). 
In de praktijk betekent dat rouleren over 2 afdelingen en meedraaien in de diensten. Vaak zijn de afdelingen in het ziekenhuis als volgt ingedeeld: chirurgie, kraam en verloskunde, kinder, interne en volksgezondheid.

Plaatsingsprocedures
De plaatsing vindt ongeveer 6 maanden voor afronden van de NTC plaats. Dit wordt gedaan op een informatieavond. Voorafgaand hieraan wordt informatie over de verschillende plaatsen gedeeld en op de avond zelf verder toegelicht. Elke aios rangschikt de plaatsen naar voorkeur. Vervolgens wordt daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden bij de verdeling. De verdeling zal door het opleidingsinstituut worden gedaan. Het kan dus betekenen dat de aios niet wordt ingedeeld op de plek van voorkeur. Het zelf regelen van een opleidingsplek in het buitenland is slechts mogelijk onder zeer strikte voorwaarden.

Organisatie
Nadat de aios heeft gehoord in welk ziekenhuis hij/zij geplaatst is, zal er veel geregeld moeten worden. Vanuit het opleidingsinstituut introduceren we de aios aan het ziekenhuis of de organisatie. Vervolgens  communiceert de aios – met altijd de buitenlandcoördinator van het OIGT in cc - zelf verder over alle logistiek en nadere regelingen met de ontvangende partij. Dit zal voor elke bestemming anders zijn maar komt neer op regelen van werkvergunning, reis, verzekeringen etc. Het opleidingsinstituut heeft hierin een ondersteunende rol.

Kosten
Gedurende de informatieavond zal de aios horen wat de globale kosten zijn die verbonden zijn aan het onderdeel Buitenland. Denk aan bijdragen van de aios zelf, lokale organisatie/ziekenhuis en eventueel het opleidingsinstituut. Indien het lokale ziekenhuis geen salaris uitbetaalt kan de aios een beroep doen op een lening van stichting SANO. Daarover hieronder meer.

Verzekering
Het OIGT heeft vanaf 2018 een collectieve medische aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de VvAA voor de duur van de stageperiode in het buitenland. 
De overige verzekeringen worden in sommige gevallen door de uitzendende organisatie verzorgd. Een goede zorgverzekering die ook dekking in het buitenland biedt over een langere periode is daarbij heel belangrijk. De aios is  zelf verantwoordelijk voor haar/zijn verzekeringen.

SANO
In bepaalde gevallen is het mogelijk om bij de stichting SANO een renteloze lening aan te vragen voor het onderdeel Buitenland, het maximale bedrag bedraagt €3000,-. Deze lening kan onder bepaalde voorwaarden worden omgezet tot schenking. Zie voor de voorwaarden de SANO website.

Beoordeling en Public Health Exercise
De beoordeling zal plaatsvinden aan de hand van het individueel opleidingsplan, OSATs, KPBs, beoordelingen van de lokale begeleider en Public Health opdrachten die in het portfolio moeten worden ingevoerd. Zie voor de precieze eisen het document ‘opleidingseisen onderdeel Buitenland’. 
Een aantal voorbeelden van de public health opdrachten zijn beschikbaar via deze site.

Evaluaties opleidingsinrichting
Bij terugkomst zal er een evaluatie van het onderdeel Buitenland  plaatsvinden. Zo streven we naar kwaliteitsverbetering van de opleidingsplaatsen.

Problemen begeleiding ten tijde van het onderdeel Buitenland
Indien er zich tijdens de stage problemen voordoen, in welke zin dan ook, schroom niet om op tijd contact met ons op te nemen. Dit kan met Floor van Gorkom op buitenland@oigt.nl of fvangorkom@oigt.nlOpleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
© Copyright 2019
Contact
Beheer
Deze website is ontwikkeld door Romilan ICT