Direct naar
AIGT VACATURES »
Direct naar
OIGT VACATURES »

Global Health Residency


Het afsluitende onderdeel van de opleiding tot arts IGT is de Global Health Residency. Gedurende 6 maanden werkt de arts in opleiding in een training ziekenhuis in een laag inkomens land. Het OIGT heeft samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen in Afrika en Azië, in steden en op het platteland.

Het doel van de Global Health Residency is dat de arts de tot dan toe in de opleiding verworven competenties toepast in een buitenlands ziekenhuis met andere karakteristieken dan de Nederlandse ziekenhuizen. Het zorgsysteem, de sociale gezondheidsdeterminanten, de lokale prevalentie van ziektes en sociaal-culturele factoren zijn van invloed op de inrichting van de gezondheidszorg op een specifieke plek. De arts in opleiding leert in deze andere omgeving zelfstandig te functioneren en bereikt de doelstellingen van de opleiding tot arts AIGT. 

Gedurende de Global Health Residency voert de arts werkzaamheden uit op de afdeling algemene chirurgie, gynaecologie, obstetrie en kindergeneeskunde, alsmede op de algemene polikliniek en in de eerstelijns zorg en publieke gezondheidszorg. Daarnaast worden twee Public Health opdrachten uitgevoerd in samenwerking met het lokale team. De uitvoering van deze opdrachten draagt bij aan de verbetering van de gezondheidszorg op lokaal niveau. 

Middels cyclische evaluaties van de opleidingsplekken wordt de kwaliteit van de Global Health Residency gewaarborgd. Bij deze evaluaties zijn de artsen in opleiding, de training ziekenhuizen en het opleidingsinstituut betrokken.

Op deze pagina staan alle documenten die de leidraad vormen voor de artsen in opleiding ter voorbereiding en tijdens de Global Health Residency, alsmede de website links van de trainingsziekenhuizen in het buitenland.

Kosten onderdeel buitenland/Global Health Residency
Sinds september 2021 is er voor artsen in opleiding tot AIGT middels de subsidie Opleidingsactiviteiten AIGT 2021-2026 van VWS, een compensatie voor de kosten van de Global Health Residency. De subsidie is aan voorwaarden verbonden en is een eenmalige vaste bijdrage voor de kosten die de artsen maken tijdens het opleidingsonderdeel Buitenland. Het gaat
hierbij bijvoorbeeld om reis- en verblijfkosten, visa, werkvergunning,
inentingen, verzekeringen en communicatiemiddelen. En na voltooiing de inschrijving in het Register AIGT-KNMG!!Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
© Copyright 2023
Contact
Beheer
Privacyverklaring
Deze website is ontwikkeld door
Romilan ICT