Direct naar
AIGT VACATURES
Direct naar
OIGT VACATURES

Opleidingsplan


Aan de basis van de opleiding tot AIGT staat het opleidingsplan. Hierin staat de inhoud van de opleiding, evenals het opleidingsprogramma. Ook onderwerpen als het profiel en competenties van de AIGT, toetsing en beoordeling en kwaliteitszorg worden in het opleidingsplan beschreven.


Lokaal leerwerkplan


Iedere opleidingsinstelling dient te beschikken over een lokaal leerwerkplan. De functie van dit leerwerkplan is de waarborging van een juiste vertaling van het opleidingsplan naar de alledaagse praktijk in de opleidingsinstellingen. Het leerwerkplan is een levend document dat de vorm en inhoud beschrijft van het praktisch en theoretisch gedeelte van de opleiding IGT in de praktijk van de opleider/de opleidingsinstelling.
Iedere opleidingsinstelling is verplicht een eigen leerwerkplan op te stellen en actueel te houden. Het plan biedt structuur voor zowel de opleider als de aios en zorgt ervoor dat het leerpad wordt gestroomlijnd.


Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
© Copyright 2023
Contact
Beheer
Privacyverklaring
Deze website is ontwikkeld door
Romilan ICT