Direct naar
AIGT VACATURES
Direct naar
OIGT VACATURES

Toetsing en beoordeling


Tijdens de opleiding tot AIGT zijn er verschillende momenten waarop getoetst wordt of de aios genoeg vordering maakt. Beoordeling vindt plaats door middel van zowel summatieve als formatieve toetsing. Op vooraf vastgestelde momenten zal de opleider beoordelingsgesprekken voeren met de aios om te voortgang in kaart te brengen. Daarnaast is de aios verantwoordelijk voor het verzamelen van verscheidene beoordelingsformulieren en houdt daarmee controle over het eigen leerproces.


Portfolio


Documentatie van de beoordeling vindt plaats in het digitale portfolio. De aios, alsmede de opleiders, leden van de opleidersgroep en medewerkers van het opleidingsinstituut hebben toegang hiertoe. In het portfolio bestaat de mogelijkheid verschillende opleidings- en beoordelingsdocumentatie te ontwikkelen, verwerken en archiveren. Het gebruik van het portfolio is een verplicht onderdeel van de opleiding en functioneert als een formeel ontwikkelingsdocument.


Contact hoofd opleidingsinstituut


De opleider heeft een signaleringstaak. Indien de voortgang van de opleiding van de aios hapert of bij andere problemen, dient de opleider tijdig contact op te nemen met het hoofd van de opleiding, Albertine Baauw (abaauw@oigt.nl).Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
© Copyright 2024
Contact
Beheer
Privacyverklaring
Deze website is ontwikkeld door
Romilan ICT