Direct naar
AIGT VACATURES »
Direct naar
OIGT VACATURES »

Organisatie


Het opleidingsinstituut valt onder een aparte stichting, de stichting Opleidingsinstituut IGT (SOIGT), waarin een vaste vertegenwoordiging wordt gevormd door een bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG). 

Bestuursleden SOIGT:
Martin Boeree (voorzitter)
Jogchum Beltman (secretaris)
Yme van den Berg (penningmeester)
Pim de Graaf
Thomas van den Akker (namens de specialismen)
Hanneke Dekker (namens NVTG-bestuur)

Het instituut werkt nauw samen met het Concilium Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT) van de NVTG dat de inhoud van de opleiding borgt.

De Academische Raad voor de SOIGT heeft tot taak het wetenschappelijk niveau van de opleiding Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (IGT) te bewaken. 

Leden van de Academische Raad:
Prof. dr. Koos (J.) van der Velden (voorzitter)
Prof. dr. Michaël Boele van Hensbroek
Prof. dr. Martin P. Grobusch
Prof. dr. Hans V. Hogerzeil
Prof. dr. Jan Hendrik Richardus
Prof. dr. Jelle Stekelenburg


Organigram


Het opleidingsinstituut onderhoudt nauwe banden met de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg, de NVTG. De gestippelde zwarte pijl geeft de formele relatie weer tussen bestuur Stichting opleidingsinstituut IGT en bestuur NVTG. De inhoud van de opleiding IGT wordt bepaald door het Concilium IGT. Het Concilium adviseert het opleidingsinstituut over de implementatie van de opleiding. De Academische Raad verbonden aan de Stichting opleidingsinstituut IGT bewaakt het wetenschappelijke niveau van de opleiding IGT.
Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
© Copyright 2024
Contact
Beheer
Privacyverklaring
Deze website is ontwikkeld door
Romilan ICT