Direct naar
DE VACATURES »

Docentprofessionalisering


Didactische vaardigheden zijn onmisbaar voor het opleiden van de aios. Deze vaardigheden dienen bij iedere opleider aanwezig te zijn. De opleidingsgroep is er verantwoordelijk voor dat er een kwalitatief goed en veilig opleidingsklimaat heerst. De verantwoordelijkheid voor zo’n opleidingsklimaat ligt bij de opleidingsinrichting. Bij alle leden van de opleidingsgroep zijn kennis, vaardigheden en gedrag in voldoende mate aanwezig om dit opleidingsklimaat te garanderen. Zij dienen daarnaast geschoold te worden in moderne didactische vaardigheden en het hanteren van toetsingsinstrumenten.


Mogelijkheden tot professionalisering


Vanuit het opleidingsinstituut worden er aanbevelingen gedaan voor docentprofessionalisering. Veelal wordt in opleidingsinrichtingen Teach-the-Teachers- programma’s aangeboden. Het aansluiten bij deze programma’s wordt vanuit het opleidingsinstituut zeer gestimuleerd.
Daarnaast bestaat er voor de opleiders de mogelijkheid deel te nemen aan de cursusdagen, die vanuit het opleidingsinstituut worden georganiseerd. Meerdere malen per jaar vinden cursusdagen plaats, waarin verschillende, relevante thema’s voor de AIGT worden behandeld. De cursusdagen zijn te vinden in onze cursusdagenagenda en zijn na aanmelding toegankelijk voor aios, opleiders en, indien voldoende capaciteit, andere belangstellenden.
Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
© Copyright 2019
Contact
Beheer
Deze website is ontwikkeld door Romilan ICT