Direct naar
AIGT VACATURES »
Direct naar
OIGT VACATURES »

Centrale rondes


Door het opleidingsinstituut worden regelmatig centrale selectierondes georganiseerd voor de opleiding tot AIGT. Voor zowel de variant heelkunde-gynaecologie als de variant kindergeneeskunde-gynaecologie zijn er per ronde verschillende plekken beschikbaar.


Selectieronde (CR63) varianten kindergeneeskunde-gynaecologie en heelkunde-gynaecologie


Voor beschikbare opleidingsplaatsen voor de opleiding IGT in de komende 3-6 maanden wordt een centrale sollicitatieronde (CR63) georganiseerd door het opleidingsinstituut IGT.
 
De opleiding IGT –variant kindergeneeskunde/gynaecologie(KG/GYN) bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Twee klinische onderdelen in Nederland van een assistentschap kindergeneeskunde en gynaecologie/ obstetrie van elk 12 maanden in daarvoor geselecteerde opleidingsziekenhuizen, er wordt altijd gestart met kindergeneeskunde;
  • De Netherlands global health Tropical medicine Course (NTC) van 3 maanden aan het Koninklijk Instituut voorde Tropen;
  • Een klinisch onderdeel in een laag inkomensland van 6 maanden;
  • Verplichte cursusdagen die aanvullend zijn op de NTC en wat er in de kliniek geleerd wordt waarin bijvoorbeeld onderwerpen zoals KNO en oogheelkunde aan bod komen.
 
De variant heelkunde/gynaecologie (HL/GYN) bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Twee klinische onderdelen in Nederland van een assistentschap heelkunde en gynaecologie/obstetrie van elk 12 maanden in daarvoor geselecteerde opleidingsziekenhuizen, er wordt altijd gestart met heelkunde;
  • De Netherlands global health Tropical medicine Course (NTC) van 3 maanden aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen;
  • Een klinisch onderdeel in een laag inkomensland van 6 maanden;
  • Verplichte cursusdagen die aanvullend zijn op de NTC en wat er in de kliniek geleerd wordt waarin bijvoorbeeld onderwerpen zoals KNO en oogheelkunde aan bod komen.
 
Deze sollicitatieronde betreft opleidingsplekken voor zowel de variant
kindergeneeskunde-gynaecologie als heelkunde-gynaecologie.
 
De volgende toelatingseisen gelden:
Afgeronde opleiding tot arts (getuigschrift artsexamen)leidend tot ongeclausuleerde opname in het BIG register.
Aantoonbare affiniteit met het werk in de Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde Geselecteerde sollicitanten zullen uiterlijk donderdag 23 mei een uitnodiging ontvangen voor de gesprekken die plaats zullen vinden op woensdag 5 juni te Utrecht.
 
Kandidaten die worden aangenomen, dienen op korte termijn beschikbaar te kunnen zijn voor plaatsing. Bovendien moeten kandidaten zich ervan bewust te zijn dat indien zij worden aangenomen, zij bereid moeten zijn de opleiding te gaan volgen in de opleidingsinstelling waar zij worden geplaatst, dit kan overal in Nederland zijn.
 
U kunt reageren met CV en sollicitatie/motivatiebrief. Graag ook laten weten wanneer u op zijn vroegst beschikbaar kan zijn en twee referenten met hun
contactgegevens (emailadres én telefoonnummer) opgeven. U kunt uw brief richten aan mevrouw A. Baauw, hoofd opleidingsinstituut IGT en sturen naar: sollicitatie@OIGT.nl
 
Sluitingstijd voor deze vacature is strikt dinsdag 14 mei, einde ochtend 12:00 uur. Sollicitatiebrieven die later ontvangen worden, zullen niet meer in behandeling worden genomen.
 
DE VOLGENDE RONDE VARIANT HEELKUNDE-GYN EN VARIANT KINDERGENEESKUNDE-GYN OP ZAL DINSDAG 20 AUGUSTUS 2024 WORDEN GEOPEND
Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
© Copyright 2024
Contact
Beheer
Privacyverklaring
Deze website is ontwikkeld door
Romilan ICT