Direct naar
DE VACATURES »

Onderdelen Nederland


Het opleidingsinstituut heeft opleidingsovereenkomsten met verschillende ziekenhuizen c.q. opleidingsinrichtingen in Nederland. Hier kunnen aios IGT hun klinische onderdelen doorlopen op afdelingen Chirurgie, Kindergeneeskunde en/of Gynaecologie. 
Begeleiding in opleidingsinrichtingen vindt plaats door ervaren opleiders, bij voorkeur met een achtergrond in de tropen. 

De opleidingsinrichtingen verbonden aan het opleidingsinstituut IGT zijn:
In 2018 zijn er 34 opleidingsinrichtingen aan het opleidingsinstituut verbonden (19 maal verloskunde en gynaecologie, 10 maal heelkunde en 5 maal kindergeneeskunde), gevestigd in 25 ziekenhuizen.


Evaluatie opleidingsinrichtingen


Voor de kwaliteitsontwikkeling en -bewaking van de opleiding IGT is het belangrijk dat de opleidingsplaatsen in de opleidingsinrichtingen worden geëvalueerd door de aios-IGT. Hiervoor is een procedure met bijbehorend formulier ontwikkeld. Dit formulier wordt zo’n zes weken voor het einde van ieder klinisch onderdeel verstrekt aan en ingevuld door de aios. Hierdoor wordt de aios aangemoedigd om het opleidingsonderdeel in de laatste fase kritisch te doorlopen en kan hij/zij zo nodig de keuze maken op de punten die in het formulier staan in dialoog te gaan met de opleider.
Een compilatie van de evaluaties wordt door het opleidingsinstituut gedeeld met het CIGT en zal worden besproken op de opleidersvergadering waarin opleiders en opleidingsinrichtingen vertegenwoordigd zijn.
Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
© Copyright 2019
Contact
Beheer
Deze website is ontwikkeld door Romilan ICT