Direct naar
AIGT VACATURES »
Direct naar
OIGT VACATURES »

Cursusdagen van het OIGT


Om alle voorgeschreven competenties van de AIGT te bereiken moeten er gedurende de  klinische onderdelen van de opleiding meerdere cursusdagen met diverse thema’s worden gevolgd. Hierin wordt een onderscheid gemaakt in verplichte cursusdagen en niet-verplichte cursusdagen.
Voor aios zijn aan deze verplichte cursusdagen vanuit het OIGT geen kosten verbonden.


Verplichte en niet-verplichte cursusdagen


Het opleidingsinstituut organiseert in samenwerking met verschillende partners/vrijwilligers ieder jaar verscheidene cursusdagen. Van de aios wordt verwacht dat zij tijdens het doorlopen van hun eerste twee (klinische) onderdelen elf vastgestelde verplichte cursusdagen volgen, met een totale belasting van 10 keer 8 uur. De verplichte cursusdagen worden jaarlijks georganiseerd.
De niet-verplichte cursusdagen zijn extra-curriculair voor de aios, maar daarmee niet minder interessant om te volgen. Het aanbod van deze cursusdagen is wisselend, maar er wordt gestreefd de meeste ieder jaar te laten terugkeren.

Foto's: niet-verplichte 'Gipsdag' in het ZGT (9-2-2019)
Aanmelden en praktische informatie


Op de website staat een agenda waarin alle cursusdagen worden gepresenteerd. Vanaf het moment dat de cursusdag in de agenda staat, is het mogelijk je per e-mail aan te melden via cursusdagen@oigt.nl. Voor sommige cursusdagen geldt een maximaal aantal deelnemers. Wanneer je onverhoopt verhinderd bent verwachten wij een tijdige afmelding, om zo wachtenden ook een kans te kunnen geven.
Presentie wordt tijdens de dagen bijgehouden en doorgegeven aan het opleidingsinstituut. 
Na afloop van de cursusdag volgt via e-mail een evaluatieformulier. Hierop kan de cursusdag worden beoordeeld en feedback worden meegegeven. Invullen hiervan wordt door zowel organisatoren als het opleidingsinstituut zeer op prijs gesteld!


Externe cursusdagen


Vanaf 2021 beschikt het OIGT over financiering om aios te kunnen voorzien in een opleidingsbudget voor het volgen van cursussen. De procedure wordt beschreven in het document Procedure vergoeding kosten cursussen doorOpleidingsinstituut IGT.Via deze website beschikken aios over een declaratieformulier (zie hiernaast). Alleen declaratieformulieren met OIGT-nummer worden in behandeling genomen.


Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
© Copyright 2024
Contact
Beheer
Privacyverklaring
Deze website is ontwikkeld door
Romilan ICT