Direct naar
DE VACATURES »

Cursusdagen


Om alle voorgeschreven competenties van de AIGT te bereiken moeten er gedurende de  klinische onderdelen van de opleiding meerdere cursusdagen met diverse thema’s worden gevolgd. Hierin wordt een onderscheid gemaakt in verplichte cursusdagen en niet-verplichte cursusdagen.


Verplichte en niet-verplichte cursusdagen


Het opleidingsinstituut organiseert in samenwerking met verschillende partners/vrijwilligers ieder jaar verscheidene cursusdagen. Van de aios wordt verwacht dat zij tijdens het doorlopen van hun eerste twee (klinische) onderdelen elf vastgestelde verplichte cursusdagen volgen, met een totale belasting van 10 keer 8 uur. De verplichte cursusdagen worden jaarlijks georganiseerd.
De niet-verplichte cursusdagen zijn extra curriculair voor de aios, maar daarmee niet minder interessant om te volgen. Het aanbod van deze cursusdagen is wisselend, maar er wordt gestreefd de meeste ieder jaar te laten terugkeren.

Foto's: niet-verplichte 'Gipsdag' in het ZGT (9-2-2019)
Aanmelden en praktische informatie


Op de website staat een agenda waarin alle cursusdagen worden gepresenteerd. Vanaf het moment dat de cursusdag in de agenda staat, is het mogelijk je per e-mail aan te melden via cursusdagen@oigt.nl. Voor sommige cursusdagen geldt een maximaal aantal deelnemers. Wanneer je onverhoopt verhinderd bent verwachten wij een tijdige afmelding, om zo wachtenden ook een kans te kunnen geven.
Presentie wordt tijdens de dagen bijgehouden en doorgegeven aan het opleidingsinstituut. 
Na afloop van de cursusdag volgt via e-mail een evaluatieformulier. Hierop kan de cursusdag worden beoordeeld en feedback worden meegegeven. Invullen hiervan wordt door zowel organisatoren als het opleidingsinstituut zeer op prijs gesteld!


Kosten voor aios


Waar eerder een bijdrage van de aios werd gevraagd om de cursusdagen te kunnen organiseren, is dat vanaf 2018 niet meer nodig vanwege de toegekende instellingssubsidie door VWS.


Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
© Copyright 2019
Contact
Beheer
Privacyverklaring
Deze website is ontwikkeld door
Romilan ICT