Direct naar
AIGT VACATURES
Direct naar
OIGT VACATURES

Toetsing en beoordeling


Tijdens de opleiding tot AIGT zijn er verschillende momenten waarop getoetst wordt of de aios genoeg vordering maakt volgens het opleidingsplan IGT. Beoordeling vindt plaats door middel van zowel formatieve als summatieve toetsing.

De formatieve toetsing heeft als doel te beoordelen of het leerproces van de aios goed verloopt. In de opleiding tot AIGT worden hier verschillende standaard beoordelingsformulieren voor gebruikt. De aios is verantwoordelijk voor het verzamelen van verscheidene beoordelingsformulieren en houdt daarmee controle over het leerproces.

De summatieve toetsing heeft als doel de aios tussentijds en aan het einde van zijn of haar leerperiode te beoordelen. Op vooraf vastgestelde momenten zal de opleider beoordelingsgesprekken voeren met de aios om te voortgang of eindbeoordeling in kaart te brengen en vast te leggen in het beoordelingsformulier.

Alle formulieren zijn te vinden in het portfolio en dienen aldaar ingevuld te worden.Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
© Copyright 2024
Contact
Beheer
Privacyverklaring
Deze website is ontwikkeld door
Romilan ICT