Direct naar
AIGT VACATURES »
Direct naar
OIGT VACATURES »

Evaluatie opleidingsplaatsen


Voor de kwaliteitsontwikkeling en -bewaking van de opleiding IGT is het belangrijk dat de opleidingsplaatsen in de opleidingsinstellingen worden geëvalueerd door de aios-IGT. Hiervoor is een procedure met bijbehorende formulieren ontwikkeld.  Dit formulier wordt zo’n zes weken voor het einde van halverwege ieder klinisch onderdeel verstrekt aan en ingevuld door de aios. Hierdoor wordt de aios aangemoedigd om het opleidingsonderdeel in de laatste fase kritisch te doorlopen en kan hij/zij zo nodig de keuze maken op de punten die in het formulier staan in dialoog te gaan met de opleider.

Een compilatie van de evaluaties wordt door het opleidingsinstituut gedeeld met het CIGT en zal worden besproken op de opleidersvergadering.


Opleidersvergadering


Tweemaal per jaar wordt door het Concilium Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT), welke gaat over de inhoud van de opleiding, een opleidersvergadering georganiseerd. Hierin worden punten over onder andere inhoud en het reilen en zeilen op het opleidingsinstituut en in de opleidingsinstellingen ter discussie gesteld.
De vergaderingen vinden altijd in de avond plaats te Utrecht. Het CIGT zal u uitnodigen om u aan te melden.

De eerstkomende opleidingsvergadering vindt digitaal plaats op de vroege avond van 17 april 2023. De daaropvolgende zal waarschijnlijk in september worden gepland.
Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
© Copyright 2024
Contact
Beheer
Privacyverklaring
Deze website is ontwikkeld door
Romilan ICT