Direct naar
DE VACATURES »

Opbouw en structuur opleiding


De opleiding tot AIGT bestaat uit vier onderdelen, welke in een vaste volgorde en afhankelijk van de gekozen stroom worden gevolgd.
Binnen de opleiding kan worden gekozen voor de Klassieke stroom of de Moeder-Kind stroom. De stroom bepaalt het eerste klinische onderdeel dat in Nederlandse ziekenhuizen wordt doorlopen. Zoals te zien in het overzicht zijn de eerste twee onderdelen  klinische componenten. De Klassieke stroom bevat de onderdelen Chirurgie en Verloskunde & Gynaecologie. De Moeder-Kind stroom bevat Kindergeneeskunde en Verloskunde & Gynaecologie. Deze onderdelen duren elk 9 maanden. Hierna neemt de aios deel aan de Netherlands Course in Global Health and Tropical Medicine (NTC). Deze cursus duurt drie maanden en wordt georganiseerd door het KIT (voorheen het Koninklijk Instituut voor de Tropen) in Amsterdam. Tot slot volgt het onderdeel Buitenland, waarin de aios zijn of haar competenties  gedurende zes maanden verder kan ontwikkelen  in een internationale low-resource setting. De totale opleidingsduur is 2 jaar en 3 maanden. Om alle competenties van de AIGT als vastgelegd in het opleidingsplan te kunnen ontwikkelen moeten er gedurende de  klinische onderdelen van de opleiding meerdere cursusdagen met diverse thema’s worden gevolgd.


Opleidingsinrichtingen


De eerste twee onderdelen  van de opleiding vinden plaats in een klinische setting in Nederland. Het opleidingsinstituut is opleidingsovereenkomsten aangegaan met verschillende door de RGS erkende opleidingsinrichtingen in Nederland. Hier worden aios in opleiding tot AIGT in het ziekenhuis begeleid door specialisten uit de drie klinische vakgebieden. Bij de plaatsing van de aios wordt zo mogelijk rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren en aaneensluiting van de onderdelen in opleidingsinrichtingen in hetzelfde ziekenhuis.


NTC


De Netherlands Course in Global Health and Tropical Medicine (NTC), gegeven en gefaciliteerd door het KIT in Amsterdam, richt zich op curatieve en preventieve zorg. Daarnaast komen thema’s als management en beleid van de gezondheidszorg aan bod. Ook wordt aandacht besteedt aan onderzoek naar aspecten van gezondheid, ziekte en zorg. Deze en andere onderwerpen worden allen behandeld met betrekking tot werken in een internationale context.
Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
© Copyright 2019
Contact
Beheer
Deze website is ontwikkeld door Romilan ICT